Whistleblowing pro firmy - Proč outsourcing?

Proč outsourcing?

Starosti se zavedením a provozováním vnitřního oznamovacího systému pro firmy převezmeme za Vás.

Starosti se zavedením a provozováním vnitřního oznamovacího systému pro firmy převezmeme za Vás.

Oznámení přijmeme, posoudíme, hlídáme všechny zákonné lhůty. Díky tomu máte více prostoru věnovat se vlastnímu oboru činnosti. Jsme externisté, ale zájmy klienta chráníme jako své vlastní. 

Přenesení povinností s vedením vnitřního oznamovacího systému pro firmy na externí subjekt přispěje k větší důvěryhodnosti Vaší společnosti v oblasti řešení problematiky whistleblowingu pro firmy.

Přenesení povinností s vedením vnitřního oznamovacího systému pro firmy na externí subjekt přispěje k větší důvěryhodnosti Vaší společnosti v oblasti řešení problematiky whistleblowingu pro firmy.

Odpadají možné námitky oznamovatelů z podjatosti příslušné osoby prověřující přijaté oznámení.

Stále Vám zůstává kontrola nad objednanými službami.

Stále Vám zůstává kontrola nad objednanými službami.

Problematiku whistleblowingu pro vás řešíme na základě uzavřené smlouvy. Průběžně máte k dispozici informace o jednotlivých oznámeních a sami si můžete určit rozsah jejich prověření nad rámec zákonných požadavků.

Správa vnitřního oznamovacího systému pro firmy specialisty je efektivnější.

Správa vnitřního oznamovacího systému pro firmy specialisty je efektivnější.

Za náš tým ručíme. Sledujeme měnící se legislativu a bezprostředně ji aplikujeme do praxe. Námi navržené příslušné osoby mají whistleblowing v malíčku. Procházejí přísným výběrem a školením.

NAHORU